Snow
Forest
Snow
Forest
Nový účet

 

Správcovia stránky si vyhradzujú právo upraviť tieto pravidlá podľa potreby.

 

  • Poviedky musia byť označené správnym ratingom, kategóriou, žánrom a upozornením/upozorneniami. Ak sa administrátori domnievajú, že vaša poviedka obsahuje nesprávne hodnotenie, kategóriu, žáner alebo varovanie, vyhradzujeme si právo ju preradiť do inej kategórie.
  • Očakáva sa, že všetky poviedky s ratingom M a vyšším budú obsahovať varovania. Bez ohľadu na rating príbehu musia byť všetky príslušné varovania uvedené v čase prvého uverejnenia, s výnimkou varovaní, ktoré sú výsledkom prirodzeného rozprávania príbehu a ktoré autor v čase prvého uverejnenia nepredpokladal. V týchto situáciách musia byť varovania pridané hneď, ako si je autor vedomý vývoja príbehu, a na začiatku ďalšej kapitoly musí byť uvedená poznámka upozorňujúca čitateľov na nové varovanie. Správcovia stránky uznávajú, že pre všetky príbehy existuje publikum, ale autori musia rešpektovať čitateľov, ktorí si neprajú čítať určité príbehy, a to tak, že tieto príbehy vhodne označia. Správcovia si vyhradzujú právo upravovať hodnotenia a označenia z hľadiska správnosti.
  • Poviedky iných autorov je možné pridávať len po súhlase a dohovore s administrátormi. Poviedky bude možné časom pridať aj odkazom na iné stránky. Akceptujú sa poviedky zo zrušených stránok ako blog.cz a webgarden.cz po preverení, že pôvodní autori nepokračujú na iných blogoch.

 

 

 

 

*
*
Beta-reader:
Missing Code
* Indicates required fields.